เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์และเว็บไซต์ ThaiBiz.net

24 กรกฎาคม 2556

ThaiBiz.net คือเว็บไซต์ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พิธีเปิดตัวศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ รวมถึงศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (www.thaibiz.net) มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี ดร. สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน "ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในกลไก ”ที่จับต้องได้” ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงการดำเนินการทางการทูตเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมทางด้านเศรษฐกิจ” นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์ฯ

จุดเด่นของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ คือ การมีเครือข่ายข้อมูลและการให้บริการที่ครอบคลุมในตลาดสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (Business Information Center - BIC) ที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูและของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย ตลอดจนส่วนราชการด้านเศรษฐกิจของไทยในต่างประเทศภายใต้ Team Thailand

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์พร้อมให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมเดินทางกระชับและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับต่างประเทศในโอกาสการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี การให้ข้อมูลและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของตลาดต่างประเทศที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนำไปใช้วางแผนธุรกิจ การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์โอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ รวมทั้งการแบ่งปันหลักการบริหารจัดการที่ดีและนวัตกรรมที่น่าสนใจจากต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและแต้มต่อทางธุรกิจท่านที่สนใจบริการของศูนย์ฯ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2035-000 ต่อ 14245 โทรสาร 02-643-5236 อีเมล์ bic.mfa@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.thaibiz.net

« Back to Result