เปรียบเทียบคุณสมบัติ Webinars vs. Meetings (Video Conferencing)

10 เมษายน 2563
เปรียบเทียบคุณสมบัติ Webinars vs. Meetings (Video Conferencing)

ทั้ง Webinars และ Meetings 2 แพลตฟอร์มนี้ มีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงานที่คล้ายกันมาก แต่มีรายละเอียดสำคัญที่แตกต่างกัน ลองมาดูกันเลยครับ

Webinars มักถูกใช้ในเรื่องการศึกษาและการสรุปรายงานการประชุม

Webinars มักถูกใช้ในเรื่องการศึกษาและการสรุปรายงานการประชุม

Webinars ถูกออกแบบเพื่อให้โฮสต์และวิทยากรรับเชิญสามารถแบ่งปันวิดีโอเสียงและสกรีนหน้าจอได้ webinars จะให้ผู้รับชมดูได้เพียงอย่างเดียว แต่ผู้รับชมก็สามารถสื่อสารผ่าน Q&A, แชท และตอบคำถามในแบบสำรวจได้ โฮสต์จะเป็นคนควบคุมการเปิด/ปิดเสียงพูดของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

Meetings (Video Conferencing) มักถูกใช้ในกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการพบปะลูกค้า

Meetings (Video Conferencing) มักถูกใช้ในกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการพบปะลูกค้า

Meetings ถูกออกแบบให้เป็นช่องทางการสื่อสารร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ทุกคนสามารถแชร์สกรีนหน้าจอ, ควบคุมการเปิด/ปิดกล้องวิดีโอและเสียงพูดของตน และสามารถดูได้ว่ามีใครเข้าร่วมประชุมบ้าง

Webinars Vs. Meetings


ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด Webinars Vs. Meetings,
Webinars เหมาะสำหรับผู้ชมจำนวนมาก, webinars จะไม่โต้ตอบกับผู้อื่น, ความเหมาะสำหรับการใช้งาน Webinars กิจกรรมขนาดใหญ่และการแพร่ภาพสู่สาธารณะ

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด Webinars Vs. Meetings

webinars เหมาะสำหรับผู้ชมจำนวนมาก หรือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมการสัมมนาทาง webinars จะไม่โต้ตอบกับผู้อื่น แต่สำหรับ Meetings เหมาะสำหรับ Session การทำงานที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มักพูดคุยโต้ตอบระหว่างกัน ทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการประชุม


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ Webinars Vs. Meetings, บทบาทของผู้เข้าร่วม,
    การแชร์เสียง Webinars ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมในโหมดฟังอย่างเดียว, การแชร์วิดีโอ, การแชร์สกรีนหน้าจอ, จำนวนผู้เข้าร่วม, แสดงรายการผู้เข้าร่วม, 
    แจ้งเตือนเวลาประชุมทางอีเมล, แชทใน Webinar Chat, Q&A, โอนย้ายไฟล์, กระดานไวท์บอร์ด, คำอธิบายประกอบ, โพลสำรวจความคิดเห็น, สตรีมไฟล์เพื่อถ่ายทอดสด,
การลงทะเบียนผู้เข้าร่วม, สร้างคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption), บันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ, การจัดห้องประชุมสำหรับกลุ่มย่อย, ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าร่วม, การโทรเข้าเพื่อร่วมประชุมด้วยเบอร์ระหว่างประเทศ

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ Webinars Vs. Meetings

webinars ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมในโหมดฟังอย่างเดียว ไม่รองรับการโอนย้ายไฟล์ และการจัดห้องประชุมสำหรับกลุ่มย่อย แต่สำหรับ Meetings ผู้เข้าร่วมทั้งหมดสามารถปิด/เปิดเสียงของตัวเอง ไม่รองรับการแจ้งเตือนเวลาประชุมทางอีเมล และ Q&A


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Video Conference

« Back to Result