Loading...

SEARCH

 
Found: 1
Where: tags — เว็บไซต์ e-Commerce [x]
Pages: 1

รู้แล้วอย่าทำ ! หายนะ 3 ประการที่คุณต้องหลีกเลี่ยง เมื่อทำธุรกิจ e-Commerce

... อย่าบังคับให้ลูกค้าต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก จากสถิติพบอีกว่า มีผู้ซื้อถึง 23% จะยกเลิกคำสั่งซื้อทันทีที่ เว็บไซต์ e-Commerce เหล่านั้น บังคับให้พวกเขาต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการเสียเวลากรอกข้อมูล ...
Pages: 1
  relevance date
expand_less
TNT Media and Network Add Line