Loading...

SEARCH

 
Found: 1
Where: tags — workflow [x]
Pages: 1

เข้าใจเรื่อง Workflow Process ในระบบอินทราเน็ต

Business Process (BP) หรือ workflow process นั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานต่างๆ ของคุณดำเนินได้อย่างเป็นระบบและช่วยลดความผิดพลาดทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาท ...
Pages: 1
  relevance date
expand_less
TNT Media and Network Add Line