Loading...

SEARCH

 
Found: 2
Where: tags — mobile [x]
Pages: 1

5 เทรนด์ใหม่ของลูกค้าที่คุณจำเป็นต้องรู้

... เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ 1. ต้องมือถือเท่านั้น เพราะยุคนี้ คือ ยุคของโมบายอย่างแท้จริง (Mobile in everywhere) ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตาม คุณควรคำนึงถึงพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งก็คือ ผู้บริโภคสินค้าของคุณให้จงมากเข้าไว้ ...

Responsive Web Design VS Mobile Site แบบไหนดีกว่ากัน ?

Responsive Web Design VS Mobile Site วัดกันหมัดต่อหมัดระหว่าง Responsive Web Design กับ Mobile Site ใครจะอยู่ ใครจะไป แบบไหนดีกว่ากัน ? วัดกัน หมัดต่อหมัดระหว่าง ...
08/28/2015
Pages: 1
  relevance date
expand_less
TNT Media and Network Add Line