Loading...

SEARCH

 
Found: 1
Where: tags — facebook live [x]
Pages: 1

e-Commerce Trends 2018

... ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และมารุกหนักเรื่องของการเอาคลิปวิดีโอมาแชร์ผ่านสื่อของตน จนไปถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพให้รองรับการถ่ายทอดสด Facebook Live ได้อย่างโดดเด่น ดังนั้น การสร้างคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพจึงกลายเป็นแนวทางและกลยุทธ์ใหม่ ...
Pages: 1
  relevance date
expand_less
TNT Media and Network Add Line