Loading...

SEARCH

 
Found: 2
Where: tags — อินทราเน็ต [x]
Pages: 1

เข้าใจเรื่อง Workflow Process ในระบบอินทราเน็ต

... จึงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการบริหารจัดการในทุก ๆ กิจกรรมของทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอินทราเน็ตขององค์กร การนำ Business Process มาใช้ใน Bitrix24 สำหรับการนำ Business Process มาใช้ใน Bitrix24 นั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักนิยมนำมาใช้เพื่อจัดการกับข้อมูลต่างๆ ...

10 ฟีเจอร์สำคัญของระบบอินทราเน็ตยุคดิจิตอล

ระบบอินทราเน็ตของคุณ พร้อมแล้วที่จะเป็นเครื่องมือ ในการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องสะท้อนคุณค่าขององค์กร ...
Pages: 1
  relevance date
expand_less
TNT Media and Network Add Line