Loading...

SEARCH

 
Found: 1
Where: tags — กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ [x]
Pages: 1

Software Testing Process # ขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ developer ไม่ควรพลาด

... ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการสื่อสารระหว่างตัวโปรแกรมกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนไฮไลท์ของบทความนี้ ซึ่งก็คือ กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ หรือ Software Testing Process เป็นการตรวจสอบทั้งความถูกต้องของฟังก์ชั่นการทำงาน ...
Pages: 1
  relevance date
expand_less
TNT Media and Network Add Line