Loading...

SEARCH

 
Found: 1
Where: tags — google display network [x]
Pages: 1

5 เทรนด์ใหม่ของลูกค้าที่คุณจำเป็นต้องรู้

... ซึ่งปัจจุบันก็มีเครื่องมืออยู่มากมายที่คุณสามารถนำมาใช้สร้างสื่อเพื่อนำเสนอเนื้อหาและสร้างโฆษณา ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้ค่อนข้างสมบูรณ์มาก Google Trends , Google AdWords และ Google Display Network ก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ว่ามานั้น คุณสามารถใช้ Google Trends เพื่อสำรวจกระแสความนิยมของกลุ่มลูกค้าเป้าหลายก่อน ...
Pages: 1
  relevance date
expand_less
TNT Media and Network Add Line