Loading...

Careers

เปิดรับสมัคร Project Coordinator ท่านที่สนใจ เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมแนบประวัติผลงานถึงเรา

Project Coordinator

ผู้ประสานงานในโปรเจกต์ Online Booking Platform เหมาะสำหรับคนไอทีที่รักทำงานเป็นทีม เข้าใจการทำงานอย่างเป็นระบบ มีทักษะที่หลากหลายเพื่อใช้สำหรับเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลจากทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน ยิ่งหากเป็นคนที่ active สนใจในเรื่องกีฬามวยไทย ยิ่งจะรักงานนี้ เพราะโปรเจกต์นี้มุ่งเน้นไปในเรื่องการพัฒนาวงการกีฬาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย


วัตถุประสงค์ของงาน

เข้าใจภาพรวมของโครงการ รวมถึงการใช้งานแพลตฟอร์ม โดยจะต้องสามารถประสานงานกับทีม DEV เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนติดต่อประสานงานกับทีมภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อจัดให้มีส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ รวมถึงข้อมูลเนื้อหาที่จะนำเสนอบนแพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณภาพของงานตลอดโครงการ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการบริหารโครงการเป็นอย่างดี
  • มีความเข้าใจในเทคโนโลยีและส่วนประกอบของแพลตฟอร์ม รู้และเข้าใจหลักการทำงาน โดยเฉพาะ Flow การทำงานของซอฟต์แวร์
  • มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานโครงการซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2 ปี สามารถนำ Business Requirements มาจัดทำเป็น Process Flow Diagram และ Data Flow Diagram เพื่อสื่อสารกับทีม DEV และผู้เกี่ยวข้องได้
  • หากมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML, PHP, JavaScript, Python อย่างใดอย่าหนึ่งหรือมากกว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบ และรักการทำงานเป็นทีม
  • มีจิตใจรักในการให้บริการ มีทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา มีไหวพริบและมีความคล่องตัวในการทำงานที่ดี เนื่องจากจะต้องสื่อสารกับคนทั้งระดับปฏิบัติงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร และพบปะลูกค้าในบางครั้งด้วย
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

We live at

TNT Media and Network Co., Ltd.
32/144 Soi Nuan Chan 12, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 Thailand.

Email:

แนะนำตัวให้เรารู้จัก

สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา เพียงกรอกข้อมูลติดต่อพร้อมแนบ resume ถึงเรา

กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล อย่างน้อย 3 ตัวอักษร
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์มือถือให้ถูกต้อง
กรุณากรอกตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ตัวอักษร

Resume*

Choose file for upload
Choose file for upload
Choose file for upload

*image, doc, or pdf file upload max 3 files and max 5 MB/file

expand_less
TNT Media and Network Add Line