ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
Client
Name List
Thailand Business Information Center www.thaibiz.net
Thailand Business Information Center in Brazil www.thaibizbrazil.com
Thailand Business Information Center in Myanmar www.thaibizmyanmar.com
Thailand Business Information Center in Austrain www.thaibizaustralia.com
Thailand Business Information Center in Bahrain www.thaibizbahrain.com
Thailand Business Information Center in Denmark www.thaibizdenmark.com
Thailand Business Information Center in Israel www.thaibizisrael.com
Thailand Business Information Center in Laos www.thaibizlao.com
Thailand Business Information Center in Srilanka www.thaibizsrilanka.com
Thailand Business Information Center in Germany www.thaibizgermany.com
Thailand Business Information Center in Hungary www.thaibizhungary.com
Thailand Business Information Center in Canada www.thaibizcanada.com
Thailand Business Information Center in Egypt www.thaibizegypt.com
Thailand Business Information Center in Norway www.thaibiznorway.com
Thailand Business Information Center in Russia www.thaibizrussia.com
Thailand Business Information Center in Pakistan www.thaibizpakistan.com
Thailand Business Information Center in Indonesia www.thaibizindonesia.com
Thailand Business Information Center in China www.thaibizchina.com
Royal Thai Embassy, Beijing www.thaiembbeij.org
Royal Thai Embassy, New Delhi www.thaiemb.org.in
Royal Thai Embassy, Vientiane vientiane.thaiembassy.org
Royal Thai Embassy, Tokyo
Royal Thai Consulate-General, Shanghai www.thaishanghai.com
Royal Thai Consulate-General, Savannakhet www.thaisavannakhet.com
Department of South Asian, Middle East and African Affairs sameaf.mfa.go.th
Department of American and South Pacific Affairs aspa.mfa.go.th, www.uswatch.in.th
Press Division, MFA Media Online Service mmos.mfa.go.th
Saranrom Institute of Foreign Affairs www.sifa.in.th
Asia Cooperation Dialogue www.acddialogue.com
Young Ambassadors of Virtue Foundation www.yavf.or.th
Thailand Future Foundation www.thailandfuturefoundation.org
Green Leaf Foundation www.greenleafthai.org
Smoke-Free Hotel www.smokefreehotel.in.th
Democrat Party www.democrat.or.th
King Mongkut's University of Technology Thonburi www.kmutt.ac.th
THAI Catering Department, Thai Airways International PCL www.thaicatering.com, www.eurngluang.com, www.puffandpie.com
Thailand Creative & Design Center www.tcdc.or.th, www.tcdcconnect.com
Software Industry Promotion Agency (Public Organization) www.northerndigitalcraft.com
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)
Tobacco Control Research and Knowledge Management Center
Department of South Asian, Middle East and African Affairs
Department of Water Resources
Thai Meteorological Department
Department of Agricultural Extension
U.S. Department of Agriculture Foreign Agriculture Service (USDA)
Football Thai Factory Sporting Goods Co., Ltd. www.fbtsports.com
Sabina Public Co., Ltd. www.sabina.co.th
Thainamthip Co., Ltd. cokerewards.thainamthip.co.th
Toyota Summit Co., Ltd. www.toyota.th.com
Forth Corporation PCL www.forth.co.th
304 Industrial Park Co., Ltd. www.304industrialpark.com
CK Power Co., Ltd. www.ckpower.co.th
MTS Gold Co., Ltd. www.mtsgold.co.th, www.mtsgoldfutures.co.th
SPC Precious Metal Co., Ltd. www.spcgold.com
All Seasons Property Co., Ltd. www.allseasonsplace.com
Thai Herrick Co., Ltd. www.thaiherrick.com
Fuel Pipeline Transportation Limited www.fpt.co.th
PFP Group / Pacific Fish Processing Co., Ltd. www.pfp-pacific.com
Aerofluid Co., Ltd. www.aerofluid.co.th
Balloon Art Co., Ltd. www.balloonserv.com
Pharmahof Co., Ltd. www.pharmahof.co.th, www.scaderm.com
Access & Associates Co., Ltd. www.access.co.th
SGD Inter Trading Co., Ltd. www.fujikoalarm.com
Advanced Media Supplies Co., Ltd. www.amsbook.com
Suen Construction & Engineering Co., Ltd. www.scconcrete.co.th/scc/
SC Real Estate Development Co., Ltd. www.screalestate.co.th/scr/
COSCAP-Southeast Asia www.coscap-sea.com
East-West Seed Group www.eastwestseed.com
Savoy Resort & Spa www.savoy.sc
Buzz Marketing Co., Ltd. www.cosmenet.in.th
Guruseed : Online Book and Stationary Store www.guruseed.com
Flipbook soft : E-book Online Creator www.flipbooksoft.com
Bangkok Tour.se
Tanabe (Thailand) Co., Ltd.
Government Savings Bank
Bangkok Hospital Rayong
Amata Spring Country Club
Trips Magazine and Places & Prices
General Hospital Products PCL
AJA Registrars (Thailand) Co., Ltd.
e-Biz Co., Ltd.
Cauley International (Thailand) Co., Ltd.
CH. Karnchang PCL
Honda Nonthaburi
Quality Resort International Co.,Ltd.